Mae gwaith Network Rail i atgyweirio’r difrod sylweddol i linell Dyffryn Conwy ar y gweill.

Cafodd y llinell, sy’n rhedeg rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog, ei chau ar 16 Mawrth oherwydd llifogydd helaeth a achoswyd gan Storm Gareth.

Ers i’r llinell gau, mae peirianwyr arbenigol wedi cynllunio rhaglen waith a fydd yn golygu y bydd y llinell yn ail-agor yn yr haf. Mae’r timau wedi bod yn brysur dylunio cwlfertau llifogydd, adeiladu argloddiau, cael gwared o ddeunydd wedi'i olchi allan ac adnewyddu croesfannau, i adfer y trac yn ddiogel.

Disgwylir i’r llinell ail-agor yn yr haf, gyda’r rhan rhwng Llandudno a Llanrwst yn agor yn gynnar yn yr haf mewn pryd am yr Eisteddfod.

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau yn cynnal cyfarfod cymunedol ar ddydd Iau 2 yn Siambrau Cyngor Tref Ffestiniog, 5 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES o 16:00 i 19:00 i bobl sydd â diddordeb am ddysgu mwy am y gwaith atgyweirio arfaethedig. Bydd peirianwyr ar gael i roi diweddariad ar y rhaglen, a bydd cyfle i’r cyhoedd ofyn cwestiynau.

Dywedodd Bill Kelly, rheolwr gyfarwyddwr llwybrau Network Rail Cymru a’r Gororau: “Rydyn ni’n ymddiheuro i deithwyr a’r gymuned leol sydd wedi cael ei heffeithio gan cau y Llinell Dyffryn Conwy.

“Rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd y rheilffordd hon, ac rwyf wedi gweld am fy hunan y llanastr mae’r difrod wedi’i achosi yn yr ardal leol. Rydyn ni’n disgwyl agor y llinell rhwng Llandudno a Llanrwst mewn pryd am yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhelir yn yr haf. 

“Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’n partneriaid, Trafnidiaeth Cymru, i gadw teithwyr i symud trwy drefnu bysiau yn lle trenau tra bo’r llinell ar gau.  Rwy’n annog unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am ein gwaith atgyweirio i ymuno â thîm y prosiect yn y sessiwn galw heibio ar ddydd Iau 2 Mai.

Ychwanegodd Lee Robinson, cyfarwyddwr datblygu ar gyfer Gogledd Cymru gyda Thrafnidiaeth Cymru: “Rydyn ni’n deall pwysigrwydd Llinell Dyffryn Conwy ac yn darparu ffyrdd eraill o deithio i sicrhau ein bod ni’n cadw pobl Cymru i symud.

“Rydyn ni’n cydweithio gyda Network Rail i ddelio â’r difrod a achoswyd gan y storm ac i adfer y gwasanaeth.  Rwy’n cynghori ein cwsmeriaid i gyd i edrych am ddiweddariadau ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.”